Srpski Manastiri I Crkve

Dvadeset pet manastira i znacajnih crkava snimljeno je i prezentirano sa osnovnim podacima iz bogate njihove istorije i zivih legendi. Dva sata video programa kroz putovanje istoriju srpske duhovnosti. Serija je dobila blagoslov srpske pravoslavne crkve, kao i igumana svih manastira u kojima je snimana.

Na svakom DVD prikazana su po 24 filma o značajnim manastirima i crkvama u Srbiji.

Pored bogatih ilustracija slikom svaka priča sadrži istorijske činjenice i legende iz njihove istorije.

6 DVD trajanja po 120 minuta, cena jednog je 500 dinara.

DVD 1
Ježevica
Trnava
Kalenić
Veluće
Ljubostinja
Naupara
Koporin
Gornjak
Manasija
Ravanica
Vujan
Poganovski
Stjenik
Studenica
Trška crkva
Stara Pavlica
Nova pavlica
Arilje
Lelić
Vraćevšnica
Sisojevac
Pokajnica
Banja
Krušedol
Ravanica-Vrdnik

DVD 2
Muštar
Lazarica
Drenča
Sukovski manastir
Žiča
Sopoćani
Petrova crkva
Rača
Pustinja
Đurđevi stupovi
Uvac
Mileševa
Bogovađa
Ćelije
Tresije
Radovanjski Lug
Velika remeta
Mala remeta
Jazak
Staro Hopovo
Novo Hopovo
Sveti Roman
Ruska Crkava
Bukovo

DVD 3
Blagoveštenje Rudnik
Čačanska crkva
Divostin
Đipša
Drača
Snežna gospa
Grgeteg
Jovanja
Kuveždin
Beočin
Miljkov
Namasinjac
Nikolje na rudniku
Oplenac
Petkovica
Petkovica Rudnička
Privina glava
Rakovac
Rukumija
Šišatovac
Tronoša
Vitovnica
Voljavča

DVD 4
Bođani
Bavanište
Čokešina
Fenek
Gradac
Jaković
Kovilj
Krepičevac
Lapušnja
Lozice
Mesić
Nikolje
Nimnik
Preobraženje
Radošin
Rajinovac
Sestroljin
Slanci
Sretenje
Sveta Bogorodica
Sv. Trojica
Tuman
Vojlovica
Zaova

DVD 5
Blagoveštenje kablarsko
Bogorodičina crkva
Crkva Preobraženja u Krivaji
Crkva Sv. Ilije u Godoviku
Davidovica
Godovik
Grabovac
Jošanica
Kaona
Klisura
Kovilje
Kumanica
Lepenac
Manastir Presvete Bogorodice u Sićevu
Manastir Sv. apostola u Grlištu
Manastir Sv. Stefana u Lipovcu
Mazići
Petkovica Šabačka
Prilipac
Radovašnica
Rudenica
Sveta Petka Izvorska
Vavedenje Presvete Bogorodice u Jašunji
Zlatenac

DVD 6
Bogorodica Petruška
Sv. Nikola u Kuršumliji
Crkva u Lukovu
Divljanski manastir
Dokmir
Gabrovac
Grnčarica
Kamenac
Manastir Rakovica
Manastir Sv. Trojica
Manastir u plesu
Pavlovac
Preobraženje Ovčarsko
Sretenje Ovčarsko
Strmac
Suvodol
Sv. Jovan u Jasunji
Sv. Petka Iverica
Sv. Jovan
Temački manastir
Tomić
Vavedenje Ovčarsko
Vaznesenje Ovčarsko
Vratna

DVD 7
Crna Reka
Banjska
Visoki Dečani
Pećka Patrijaršija
Manastir Sočanica
Manastir Sveti Arhangeli u Prizrenu
Crkva Sveta Petka – Kalemegdan
Prohor Pčinjski
Manastir Sv. Pokrova U Lesju
Jovanje Ovčarsko
Crkva Ružica – Kalemegdan
Crkva U Ramači
Crkva U Donjoj Kamenici
Sveta Petka U Stublu
Latinska Crkva U Prokuplju
Crkva Sv. Georgija – Đurđic
Latinska Crkva Kod Niša

Scroll to top